CLIP: Chùa Bà Bình Dương lý giải việc đập “nhà vệ sinh 1,6 tỉ đồng” được tặng

Chùa Bà cho rằng nhà vệ sinh được tài trợ nhìn sang trọng nhưng đồ đạc bên trong nhanh hỏng

Xem thêm