Becamex IDC ủng hộ 2 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ đồng bào miền Tây bị hạn- mặn khốc liệt

Ngày 24/3, Tổng Công ty Becamex IDC (Bình Dương) đã ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và

Xem thêm