1 doanh nghiệp Hải Phòng nghi ăn cắp lượng điện gần 25 tỉ đồng

 Một doanh nghiệp cơ khí đúc tại Hải Phòng đã có hành vi đấu nối ăn cắp điện tương đương

Xem thêm

Nước đóng chai mọc rêu, đóng cặn ở Bình Dương: Ai chịu trách nhiệm?

 Các ngành chức năng cần sớm có câu trả lời và làm rõ trách nhiệm để người dân được sử

Xem thêm