Du khách châu Âu và châu Phi đến Việt Nam vẫn tăng giữa mùa dịch Covid-19

Khách từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc… giảm mạnh do lo ngại lây lan dịch Covid-19 khiến lượng khách quốc

Xem thêm