Bốc ngẫu nhiên được biển số 61A 666.66

 Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương khẳng định chủ xe đã bốc ngẫu nhiên được biển số 61A 666.66

Xem thêm