Hà Nội cách ly y tế 50 người tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 21

41 người có tiếp xúc gần với ông Nguyễn Quang T. – ca nhiễm Covid-19 thứ 21 – tại nơi

Xem thêm