Ngành giáo dục – đào tạo: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường

Ngày 18-2, lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức đoàn đến kiểm tra công tác

Xem thêm