Becamex IJC dự kiến phát hành 80 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá, kế hoạch lợi nhuận 2020 đạt 250 tỷ

Năm 2020, Becamex IJC đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.080 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với thực hiện

Xem thêm

Becamex IDC ủng hộ 2 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ đồng bào miền Tây bị hạn- mặn khốc liệt

Ngày 24/3, Tổng Công ty Becamex IDC (Bình Dương) đã ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và

Xem thêm