Clip: Hiện trường vụ tai nạn

Tin-ảnh: Đ. Nghĩa/nld.com.vn